Coachingprofiel

Nic Leenders

Nic Leenders
Naam: Leenders
Voornaam: Nic
Geboortedatum: 11 augustus 1951
Email: nicleenders@home.nl
Telefoon: 043-3470567
Huisadres: Apollohof 35
Postcode: 6215 XP
Woonplaats: Maastricht
Werkzaamheden: coach / counselor

Specifieke kennis:

Leiding gegeven aan groepen tussen 2 en meer dan 100 medewerkers. Na de fusie tussen ABN en Amro heb ik eerst sturing gegeven aan de gevolgen van de fusie en ben me daarna verder gaan bekwamen in organisatie- en veranderingsmanagement. De laatste 10 jaar ben ik op allerlei manieren betrokken geweest bij de gevolgen van fusieprocessen en reorganisaties voor de individuele medewerker. O.a. door het geven van trainingen en individuele begeleiding. Na mijn afscheid bij de bank heb ik de studie Arbeid - en Organisatiepsychologie gevolgd en afgerond. Daarna ben ik gaan werken voor een counselorsbureau in Maastricht, met als keurmerk �Blik op werk.nl � Dit keurmerk staat voor mensen maatschappelijk laten meedoen, betaald werk laten vinden, beter inzetbaar maken en vooral gezond aan het werk laten gaan en dat onderhouden. Vanaf 2008 werk ik zelfstandig. Inmiddels ben ik gediplomeerd Reiss Master, waardoor ik mensen nog beter kan helpen op het gebied van hun persoonlijke ontwikkeling. ( zie ook studie/beroepskeuzeadvies)

Ervaring:

  • Training Soc. Vaardigheid / Communicatie
  • Training Teambuilding
  • Training Hoe ga ik om met veranderingen?
  • Training Out of the box denken
  • Training Conflicten : Leidinggevende en de groep, of medewerkers binnen een groep
  • Medewerkers voorbereiden op de gevolgen van een reorganisatie, zowel hard als zacht
  • Werken met talenten zelfanalyse, inspiratiebronnenonderzoek
  • Individuele begeleiding van werknemers van diverse organisaties met een vooraf vastgesteld doel, met als basis een individueel ontwikkelplan

Tarieven:

Coaching op aanvraag, trainingen zie bij Bedrijfstrainingen.

Aanpak:

Een begeleiding wordt altijd vooraf gegaan door een degelijke intake in overleg met opdrachtgever en betrokkene, zodat de doelstelling helder is.

Na de intake wordt een plan van aanpak voorgelegd en offerte uitgebracht. Halverwege het traject zal, indien gewenst, een gesprek plaats vinden met alle betrokkenen en daarna wordt het traject afgerond met een eindrapportage.

Stijl:

De stijl van mijn coaching kent als basis een koppeling van de vragen van de harde buitenwereld met de individuele mogelijkheden en behoeften. In beweging komen en in beweging blijven. Met als doel persoonlijke groei van de betrokkene en daardoor groei van leef- en werkomgeving. Al naar gelang het individu zal ik hierbij middelen inzetten van confrontatie tot warmte. Ik ben gericht op concreetheid en houdt de focus op het coachdoel, waarbij lange �termijn -succes prioriteit heeft.