Aanpak, Visie en missie

Aanpak

BLC haalt de aangeboren energiebronnen naar boven. Die zaken die voorafgaan aan alles wat we in ons leven leren. Gebruik maken van deze energiebronnen betekent een veel effectievere inzet van de later aangeleerde competenties. We gaan leven en werken met plezier.

De stijl van de begeleiding kent als basis een koppeling van de vragen van de harde buitenwereld met de individuele mogelijkheden en behoeften. In beweging komen en in beweging blijven. Met als doel persoonlijke groei van de betrokkene en daardoor groei van leef- en werkomgeving. Al naar gelang het individu zullen hierbij middelen worden ingezet van confrontatie tot warmte. Wij zijn realistisch en gericht op concreetheid en we houden de focus op het coachingsdoel.

Ook onze trainingen kunnen worden gekoppeld aan individuele coachgesprekken. Sterkere beklijving is het resultaat.

Visie en missie

Wij gebruiken de energiebronnen als aanzet om mensen hun authentieke kracht te laten ontdekken. Dit heeft tot gevolg dat zij veel sneller hun eigen verantwoordelijk zullen nemen en bewuster tot keuzes overgaan. Zowel priv´┐Ż als in de werksituatie opent dit vele deuren. Op deze wijze wordt het mogelijk om de innerlijke wensen en behoeften te verwezenlijken en tegelijkertijd prettiger te leven en werken. En daardoor ook effectiever te zijn. Alles begint met in actie te komen : Een pad ontstaat door er op te lopen.