Privacy Statement

BLC coaching en training � verder BLC - gaat zorgvuldig om met gegevens van haar (potenti�le) klanten. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. BLC houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van gegevens

BLC legt gegevens van (potenti�le) klanten vast om hen te informeren over haar productaanbod en een goede uitvoering van haar opleidingen en trainingen mogelijk te maken.

Beveiliging gegevens

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Clickgedrag

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Daardoor kan BLC de inrichting van de website optimaliseren.

Wijzigingen

BLC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor een update.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, mailt u dan naar: nicleenders@home.nl