Helpoort Maastricht

Wat is BLC?

BLC is een training- en coachingsbureau.

Wij geven bedrijfstrainingen en zijn gespecialiseerd in het individueel counselen en coachen van mensen. Onze thuisbasis is gelegen in Maastricht.

In onze wereld bewegen we voortdurend. Of we willen of niet. Er komen ogenblikken dat we ons even afvragen waar we mee bezig zijn. Even, om vervolgens weer door te hollen. Geen tijd voor zelfreflectie.Totdat het veelal te laat is en we geheel tot stilstand komen. Pas dan beseffen we dat we nauwelijks hebben genoten van ons werk en ons leven. Vervolgens is het hersteltraject veelal langdurig. Wij voorkomen dit proces door mensen in een eerder stadium bewust te maken van de eigen keuzes, waardoor men in staat wordt, tijdig zaken te heroverwegen.

Wij richten ons hierbij op de persoonlijke ontwikkeling en mentale fitheid van de medewerkers in de organisatie. Met als doel deze medewerkers optimaler en met meer plezier op de juiste plek te laten functioneren. Door een juiste afstemming met de priv� - situatie zal dit alle belanghebbenden ten goede komen.

Mede door een langjarige praktijkervaring met mensen in veranderingsprocessen zijn wij in staat de motivatie en energie van de medewerker te versterken.

Ons werk kent een tweeledig doel : De medewerker die effectiever zal gaan bijdragen aan het resultaat van het bedrijf en de mens die een persoonlijke ontwikkeling/groei nodig heeft om tot het eerste te kunnen komen. Vrij vertaald levert bewustwording en zelfreflectie het totale Nederlandse bedrijfsleven honderden miljoenen op en schenkt het de betrokken medewerkers een aanmerkelijke verbetering van de levens- en arbeidskwaliteit. Steeds meer werkgevers zien dan ook, dat aandacht voor persoonlijke groei en het geven van persoonlijke waardering niet soft of zweverig is, maar zowel sociaal als economisch van groot belang voor iedere organisatie.

BLC staat voor Bewust Leven Coaching.

Waardoor komt het dat mensen met gelijke competenties zeer verschillende successen kennen? Omdat we allen een eigen blauwdruk hebben. Omdat we allemaal anders zijn. Wij gebruiken ieders aangeboren energiebronnen als startmotor. Bronnen, die voorafgaan aan alles wat we in ons leven leren. Een aantal voorbeelden van aangeboren energiebronnen zijn : prestatie/actiegericht, competitief, analytisch, strategisch, creatief, gedisciplineerd, toekomstgericht, harmonieus of individualistisch. Energiebronnen die in de loop van ons leven slechts zeer marginaal wijzigen. Veel meer zeggen over de persoon dan over het aangeleerde. Werken en leven op basis van deze energiebronnen betekent een veel effectievere inzet van onze aangeleerde competenties.

Op de meeste CV�s treffen we een opsomming aan van alles wat ons is aangeleerd. Vrijwel nooit hoe we in elkaar zitten en wat we �cht leuk vinden. Toch ligt in dit laatste de kern van onze successen en teleurstellingen. We laten je zien wie je �cht bent en wat je �cht wilt, o.a. door mensen bewust te maken van onbewuste keuzes ( 95% van alle keuzes ) en er op die manier bewuste keuzes van te maken. We zijn gediplomeerd voor Reiss Profiling en kunnen op basis hiervan gemakkelijk jouw echte levensmotieven boven tafel krijgen. In de praktijk blijkt dat dit ook de basis kan zijn van studie- of beroepskeuzeadvies.

Een hulpmiddel om de door jou gemaakte keuzes onder de loep te nemen tref je hier aan (PDF document).

We combineren de bewustwording met trainingen en diverse manieren van coachen en counselen.

Coaching en trainingen vinden vanuit Maastricht plaats en vanaf 2015 bieden wij deze ook vanuit een schitterende, historische locatie in Spanje, in de omgeving van Valencia, aan.


Wat kan BLC voor jou betekenen ?

Je kunt ons inschakelen bij alle zaken, die te maken hebben met een of andere vorm van loopbaanbegeleiding, zoals bijvoorbeeld :

  balans
 • Loopbaanvraagstukken: Ik kan het werk niet meer aan. Na 25 jaar ontslag! Alweer een functiewijziging/reorganisatie. Ik ben totaal ongemotiveerd.
 • APK Keuring: Weten wie ik ben, wat ik wil en waar ik sta! Bewustmaking van de innerlijke behoeften.
 • Functiematch: Er is mij een fantastische functie aangeboden. Kies ik met mijn verstand of met mijn gevoel?
 • Mini-sabbatical: Geen maanden maar gewoon ��n week helemaal weg uit de sleur voor een mentale metamorfose. Nieuwe energie en motivatie opdoen. Bewuste keuzes voor de toekomst maken.
 • Medewerkers die het moeilijk hebben met de combinatie priv�/werk: Ruzie, slapeloosheid, angst en vluchtgedrag. Alleen maar oppervlakkige contacten met partner en kinderen. Vind ik mijn leven feitelijk wel leuk? Wacht ik gewoon op die burn-out? Wat kan ik doen? Hoe blijf ik in balans?
 • Teambuilding: Weten we welke richting we uit willen en matcht dit met het beleid van mijn werkgever.
 • Omgaan met veranderingen: Alweer een reorganisatie, om gek van te worden. Ik kan er niet meer tegen. Ieder dag gedemotiveerd naar het werk: Hoe ga ik hier mee om?
 • Mijn leven/werk/relatie is een sleur. Is dit nu wat ik me had voorgesteld? Hoe kom ik hieruit?
 • Wordt het je ook wel eens teveel? Je bent zelfstandige, leidinggevende of manager en zoekt een luisterend oor. Maar tegelijkertijd ook iemand die oplossingen kan aanbieden voor jouw dagelijkse problemen. Je gaat - zo mogelijk met jouw partner - een week helemaal weg uit de sleur, samen met ons, bewuste keuzes maken voor de toekomst. Energie en motivatie tanken.

Op deze website tref je de informatie over BLC in verkorte vorm aan. Voor meer informatie ga naar het contactformulier.